Tijd

Tijd

Bestaat er wel verloren tijd ?

Is voor je uit zitten te kijken

slechts waardoor je wordt afgeleid

van wat je snel wilde bereiken ?

Het zinloos in de file staan,

het spelen, slapen, wachten moeten.

Een omweg die je hebt te gaan

op zoek naar de geschiktste route.

Krijg je wanneer de tijd dringt pas

zicht op hoeveel verloren was ?

Heb je er toch iets aan gehad ?

De 'kwaliteit', misschien is dat

de maatstaf voor verlorenheid.

Bestaat er wel verloren tijd ?

Reageren is niet mogelijk